ERBJUDANDEN

KULTUR – OCH STRATEGIAKTIVERING

Från motstånd till medskapande
Står ni inför en större förändring, kanske ökad digitalisering? Stöter du på motstånd när den nya strategin ska implementeras? Behöver du effektiva metoder och verktyg för att få mer engagemang och commitment?

Du får stöttning under hela processen med skräddarsydda program för just dina behov.

LÄS MER

UTVECKLA LEDARSKAPET OCH DIALOGEN MED MEDARBETARNA

Vill du få ut det bästa av varje individ? Vill du på ett enkelt sätt kunna mäta hur medarbetarna mår och vilken utvecklingspotential som finns?

Använd kunskaperna från hjärnforskningen och utveckla ett ledarskap som utgår från hur vi människor fungerar. LÄS MER

UTBILDNINGAR

CERTIFIERAD AKTIVERINGSAGENT
Lär dig involvera och engagera en organisation att ta en strategi eller plan till konkret handling

LÄS MER


HJÄRNSMART LEDARSKAP MED SCARF
För dig som vill utveckla ditt ledarskap, effektivisera samarbetet i ditt team och förstå hur du får med dig människor. 

LÄS MER