Kultur- och strategiaktivering

Skräddarsydda program

Vill du få medarbetarna med dig och säkra bestående beteendeförändringar i organisationen? 

Du får stöttning under hela processen.

AGERA I VARDAGEN
löpande konsultstöd

 Skräddarsydda retainerupplägg

Vill du ha stöttning i genomförandefasen?

Jag stöttar gärna med processledning, analys, rådgivning, coachning, facilitering av workshops mm.

Att genomföra en digital transformation och skapa en samarbetskultur är ett långsiktigt arbete och en ständigt pågående process
Jag stöttar gärna med processledning, analys, rådgivning, coachning, facilitering av workshops mm. Speciellt i en inledande period, brukar det vara bra att ta hjälp utifrån för att kicka igång processen samt utbilda och träna ledare. Det kan handla om att det uppstår interna konflikter kring "vem som ska bestämma" eller allmänt motstånd kring nya sätt att göra saker på mm. Då är är det värdefullt med ett neutralt utifrånperspektiv.

Hur ser ett skräddarsytt upplägg ut? 
Jag erbjuder olika retainerupplägg som anpassas efter dina unika behov. Ett typiskt upplägg är 1-2 dagar i veckan under en 6-månaders period. Jag har även stöttat ledningar under längre perioder som exempelvis 50 % under 2 år.  

definITION OCH INRAMNING AV DET SKRÄDDarsydda arbetet

Arbetet inleds med en gemensam problemdefinition och tydliggörande av ramverket för arbetet. Vilka specifika utmaningar står vi inför? Vad vill vi uppnå med utvecklingsprogrammet? Har vi samsyn i gruppen?

Metoder och verktyg  väljs ut och ett skräddarsytt utvecklings- och träningsprogram tas fram med utgångspunkt från identifierade utmaningar. Eva använder både analoga och digitala metoder för att uppnå bästa effekt. 

Som processledare har Eva ett coachande förhållningssätt och hon lägger vikt vid att låta alla komma till tals. Samtidigt säkerställer hon  att arbetet hålls inom satta ramar och i linje med uppsatt riktning. 

Hon använder integrativ pedagogik, vilket innebär att kortare teoripass varvas med upplevelsebaserade övningar och tid för egen reflektion. 


Arbetet inleds med en gemensam problemdefinition och tydliggörande av ramverket för arbetet. Vilka specifika utmaningar står vi inför? Vad vill vi uppnå? Har vi samsyn?

Metoder och verktyg  väljs ut och ett skräddarsytt upplägg tas fram med utgångspunkt från identifierade utmaningar. Jag använder både analoga och digitala metoder för att uppnå bästa effekt. 

Som processledare har jag ett coachande förhållningssätt och jag lägger vikt vid att låta alla komma till tals. Samtidigt säkerställer jag att arbetet hålls inom satta ramar och i linje med uppsatt riktning. 

I workshops använder jag ofta integrativ pedagogik, vilket innebär att kortare teoripass varvas med insiktsskapande övningar och tid för egen reflektion. 


Vill du ha stöttning i genomförandefasen? TVEKA INTE ATT Höra av dig!

Kontaktuppgifter hittar du HÄR