Kultur- och strategiaktivering

Skräddarsydda program

Vill du få medarbetarna med dig och säkra bestående beteendeförändringar i organisationen? 

Du får stöttning under hela processen.

Kultur- och strategiaktivering

Skräddarsydda program

Vill du få medarbetarna med dig och säkra bestående beteendeförändringar i organisationen? 

Du får stöttning under hela processen.

Det kan handla om en större förändring, kanske ökad digitalisering? Stöter du på motstånd när den nya strategin ska implementeras? Kanske finns det behov av att utveckla samarbetsförmågan i teamet, öka innovationskraften i organisationen eller bemöta kunderna med en mer serviceinriktad attityd? 

Du får stöttning under hela processen med skräddarsydda program för just era behov - från motstånd till medskapande. Allt ifrån processledning och coachning till effektiva metoder och verktyg för att få mer engagemang och commitment. 

Hur går det till?

Utgångspunkten i allt utvecklingsarbete är verksamhetens strategiska riktning och värdegrund. Metoderna är grundade på kunskaper från hjärnforskningen och mänskligt beteende. 

Arbetet inleds med en gemensam problemdefinition och tydliggörande av ramverket för arbetet. Vilka specifika utmaningar står vi inför? Vad vill vi uppnå med utvecklingsprogrammet? Har vi samsyn i gruppen?

Metoder och verktyg  väljs ut och ett skräddarsytt utvecklings- och träningsprogram tas fram med utgångspunkt från identifierade utmaningar. Eva använder både analoga och digitala metoder för att uppnå bästa effekt. 

Som processledare har Eva ett coachande förhållningssätt och hon lägger vikt vid att låta alla komma till tals. Samtidigt säkerställer hon  att arbetet hålls inom satta ramar och i linje med uppsatt riktning. 

Hon använder integrativ pedagogik, vilket innebär att kortare teoripass varvas med upplevelsebaserade övningar och tid för egen reflektion. 


Arbetet inleds med en gemensam problemdefinition och tydliggörande av ramverket för arbetet. Vilka specifika utmaningar står vi inför? Vad vill vi uppnå med utvecklingsprogrammet? Har vi samsyn i gruppen?

Metoder och verktyg  väljs ut och ett skräddarsytt utvecklings- och träningsprogram tas fram med utgångspunkt från identifierade utmaningar. Eva använder både analoga och digitala metoder för att uppnå bästa effekt. 

Som processledare har Eva ett coachande förhållningssätt och hon lägger vikt vid att låta alla komma till tals. Samtidigt säkerställer hon  att arbetet hålls inom satta ramar och i linje med uppsatt riktning. 

Hon använder integrativ pedagogik, vilket innebär att kortare teoripass varvas med upplevelsebaserade övningar och tid för egen reflektion. 


Eva är också utbildad och stöttar aktivering med den digitala metoden Hubbster Activate – det möjliggör systematisering av processen, mätning och uppföljning av aktiviteter och delaktighet i hela organisationen.

Se till att era mål, visioner och strategier blir verklighet genom tydlighet, delaktighet och positiv feedback.

Vill du själv bli en Certifierad Aktiveringsagent? LÄS MER