UTBILDNINGAR

DIPLOMUTBILDNING ONLINE - BLI EN LEDARE SOM KAN TÄNDA GNISTAN HOS MEDARBETARNA

Ta  hjälp av den moderna hjärnforskningen för att  skapa en syftesdriven samarbetskultur där medarbetarna kan se möjligheterna, snabbt hantera förändringar och driva framåt i verksamhetens riktning.

Utbildningen ger dig:

  • kunskap från den senaste hjärnforskningen
  • nya sätt att leda både dig själv och andra 
  • verktyg som skapar tillit och ökar EQ hos både individen och i gruppen
  • Konkreta metoder  för att mäta och följa upp kulturen samt koppla till verksamhetens mål

Kursledare är Eva Eliasson och Kicki Molin grundare av YESbox Talent 

CERTIFIERAD AKTIVERINGSAGENT - LÄR DIG ANVÄNDA MEDARBETARENGAGEMANG SOM DRIVKRAFT I FÖRÄNDRING

Den här utbildningen är för dig i ledande operativ eller strategisk position som vill säkra att du kan involvera och engagera en organisation att ta en strategi, plan eller kultur från ord till konkret handling. Det är detta vi kallar AKTIVERING.

Du får tillgång till unik evidensbaserad metodik, kunskap och konkreta verktyg för att aktivera en strategi och koppla samman medarbetarengagemang med verksamhetens affär. 

Kursledare är Eva Eliasson och Anna Bloth Karling, grundare av Hubbster Activate.