UTBILDNINGAR

För att bygga en inkluderande samarbetskultur i linje med verksamhetens riktning och affär behöver du mobilisera engagemang, arbeta enligt en strukturerad process och agera löpande i vardagen.

MOBILISERA ENGAGEMANG
UTBILDNING & WORKSHOPS:

DIPLOMUTBILDNING ONLINE: LÄR DIG LEDA MED EQ OCH ANVÄNDA SCARF
ger dig verktyg och kunskap från senaste hjärnforskningen kring hur du kan effektivisera samarbetet och få med dig människor i förändring. Och inte minst hur du kan få ut det bästa av varje individ.
LÄS MER

WORKSHOPS  FÖR LEDARE 
ONLINE ELLER PÅ PLATS
Upplägg och innehåll skräddarsys efter dina unika behov

STRUKTURERAD PROCESS
UTBILDNING & WORKSHOPS

UTBILDNING:CERTIFIERAD AKTIVERINGSAGENT
Lär dig aktivera engagemang  och samarbete som drivkraft i förändring med hjälp av en strukturerad process.
LÄS MER

WORKSHOPS  FÖR LEDARE
ONLINE ELLER PÅ PLATS
Upplägg och innehåll skräddarsys efter dina unika behov