Växa som ledare

EXECUTIVE COACHING

ATT LEDA SIG SJÄLV & ANDRA

"När du ändrar HUR du ser på saker, förändras de saker du tittar på. Det ger oss oändliga möjligheter."

Med lyhördhet, värme och genuint engagemang coachar jag sedan10 år tillbaka: ledare, entreprenörer, ägare och andra fantastiska människor och team som vill utvecklas och växa. Det handlar om att hitta den bästa vägen framåt för dig där du står just nu. Alla har sin egen berättelse. Du är unik, men aldrig ensam. Coaching är en väl etablerad och mycket effektiv metodik som bidrar till att medvetandegöra ditt invanda sättet att tänka, känna och agera. Det syftar till att bidra till insikt och utveckling tillräckligt för att uppnå dina personliga såväl som ditt teams och verksamhetens mål.

Vill du veta mer?

Växa som team

TEAMCOACHING & UTBILDNING

ATT SKAPA SJÄLVLEDANDE TEAM

"Arbetsuppgifterna och konstellationerna vi arbetar i blir alltmer komplexa och nu mer än någonsin behöver vi självledande team med motiverade medarbetare."

Tillsammans med dig som teamledare lägger jag upp ett program där vi kombinerar teoripass kring hjärnforskningen med insiktsskapande coaching av teamet. Vi arbetar med verktyg för att uppnå klarhet om ditt teams syfte, gemensamma mål och processer samt stärka förmågan till samarbete. Kunskap från hjärnforskningen skapar förståelse hos teamet för hur vi själva och andra fungerar och coachingen ger oss utrymme att reflektera och utvecklas tillsammans. Den här metoden hjälper er att utvecklas till ett lärande team med förmåga att arbeta agilt och anpassa er till snabba förändringar.

Vill du veta mer?

Växa som verksamhet

LEDARSTÖD/PROCESSLEDNING

SKRÄDDARSYDDA RETAINERUPPLÄGG

"I en tillväxtfas sätts både ledarroller och teamets relationer på prov. Då är det värdefullt med ett neutralt utifrån perspektiv."

Jag har gedigen erfarenhet av att coacha, processleda och utbilda ledare, ledningsgrupper och team i tillväxt och förändring. Tillsammans med dig skräddarsyr vi ett upplägg som passar dina och din verksamhets unika behov.

Vill du veta mer?

SAMARBETEN


INDIVIDUELL COACHING VIA ZEBRAIN PLATTFORM

Zebrain är Nordens första plattform för prenumeration på potential. En digital, effektiv och mätbar metodik för medarbetarutveckling, med coaching som grund.

Sedan nov-2020 medverkar jag som coach hos Zebrain och är utbildad i deras speciella metodik.

Jag berättar gärna mer - mina kontaktuppgifter hittar du HÄR

Mer information om programmet hittar du HÄR


Tillsammans med Hammer & Hanborg erbjuder jag ett specialdesignat program för att skapa
SJÄLVLEDANDE TEAM.

 Du och ditt team kommer att få verktyg för att:

  • skapa samsyn kring syfte, gemensamma mål och processer
  • öka förmågan att samarbeta
  • utvecklas till ett lärande team med förmåga att arbeta agilt och anpassa er till snabba förändringar. 

Programmet är uppdelat i 5 moduler:

  1. Hur kan vi öka motivationen i vårt team?
  2. Hur kan vi skapa psykosocial trygghet i vårt team?
  3. Hur kan vi utveckla samspelet med varandra och även utanför teamet?
  4. Hur kan vi gemensamt utveckla vårt mindset och skapa meningsfulla mål?
  5. Hur kan vi som individer respektive gemensamt utveckla vår förmåga att leda vårt team?


INVESTERARE OCH MEDLEM I INVESTERINGSKOMMITTEN i investmentbolagen LSI Alpha och LSI Beta. Som delägare i LSI Alpha och LSI Beta investerar jag i och stöttar svenska startup-bolag inom med - och healthtech, som har ambitionen att göra nytta också i ett större perspektiv.

Jag erbjuder ledarstöd och executive coaching till  dig som är entreprenör eller ledare i företag, som befinner sig i en stark tillväxtfas. Vill du veta mer? Hör av dig! Mina kontaktuppgifter hittar du HÄR