5 steg till självledande team

Tillsammans med Hammer & Hanborg erbjuder jag ett specialdesignat program för att skapa SJÄLVLEDANDE TEAM

Pandemin har gjort det smärtsamt tydligt att det inte räcker att bemästra det kända. Våra hjärnor processar så oändligt mycket mer information än vad som ryms i vårt aktiva arbetsminne. När vi ställs inför nya okända situationer behöver vi ha tillgång till mer av vår potential.

Arbetsuppgifterna och konstellationerna vi arbetar i blir alltmer komplexa och nu, kanske mer än någonsin, behöver vi motiverade team som snabbt kan anpassa sig till nya förutsättningar. Då behöver vi, som ledare och medarbetare, tillgång till både vår egen och teamets hela kunskap och vår förmåga till självledarskap. Därför är det nu ett ökat tryck på coaching och att utveckla självledande team, som kännetecknas av

  • samsyn kring syfte, gemensamma mål och processer
  • stark samarbetsförmåga
  • förmåga att arbeta agilt och anpassa sig till snabba förändringar.

TA FEM VIKTIGA STEG för att utveckla självledarskap både hos dig själv och ditt team. Dessa steg återfinner du i programmet som jag erbjuder tillsammans med Hammer & Hanborg.

🧠  COACHA DITT TEAM i hur ni gemensamt kan öka teamets motivation. Hjärnforskningen visar att för att vi ska känna hållbar motivation behövs 4 pusselbitar: känslan av meningsfullhet, delaktighet, utveckling och möjlighet att påverka vår situation.

❤️  SÄKERSTÄLL PSYKOSOCIAL TRYGGHET i teamet genom att arbeta med inkludering. Att känna tillhörighet är ett av våra allra starkaste behov – för hjärnan handlar det om överlevnad.

💡  ANVÄND KUNSKAPER från hjärnforskningen som ger oss användbara modeller. TANKEMODELLEN SCARF är ett effektivt verktyg för att utveckla samspelet mellan människor.

💪🏻  För att KLARA TUFFA SITUATIONER behöver vi MENTAL STYRKA, vilket kan liknas vid en muskel som behöver tränas för att bli starkare. Sätt upp gemensamma mål som känns meningsfulla för teamet och träna på att utveckla ett Growth mindset.

👉🏼  VAD INNEBÄR BEGREPPET SJÄLVLEDARSKAP? Coacha teamet kring begreppet. Ta fram en gemensam och tydlig bild av vad det innebär för ditt team. Säkerställ och följ kontinuerligt upp att det ni kommit överens om följs.

Vad innebär självledarskap för dig?


Mer information om erbjudandet hittar du här:


Jag är Executive Coach, strateg och ängelinvesterare, som brinner för att hjälpa människor och företag att växa! Stöttar i ledningsarbetet samt coachar dig som ledare och ditt team i att utveckla samarbete och självledarskap.
Vill du veta mer? Kontakta mig HÄR