Om konsten att samarbeta

I en värld där vi blir alltmer sammanlänkade och allt snurrar fortare ökar behovet av att samarbeta effektivt. Samarbete är en av de viktigaste nycklarna till verksamheters framgång och samtidigt kan det vara så svårt….

Det är morgonmöte och arbetslaget har samlats i köket som doftar behagligt av nybryggt kaffe. ”Välkommen!” säger en av gruppmedlemmarna vänligt när kollegan som varit sjukskriven ett tag kommer in rummet. ”Vadå välkommen – jag har ju jobbat här över ett halvår nu?!” fräser kollegan ilsket tillbaka. Den tidigare gemytliga morgonstämningen är bruten. Det blir en spänd tystnad i rummet och en tår trillar nerför den avsnästa kollegans kind.

När vi människor ska samarbeta pågår det alltid två processer.

Den ena handlar om uppgiften som vi kommit samman för att lösa, den är vi oftast medvetna om och det är där vi lägger fokus. Den andra processen, som tenderar att vara mer omedveten, handlar om hur vi relaterar till varandra i gruppen och är grunden för tillit, trygghet, kreativitet mm. För att lyckas uppnå ett effektivt samarbete behöver vi kunna hantera båda processerna.

Traditionellt har ledare fått träning i att hantera uppgiftsprocessen, det vill säga den uppgift som gruppen har kommit samman för att lösa. Däremot är förmågan att hantera relationsprocessen ofta lägre – det handlar om hantering av känslor, behov, attityder, beteenden etc.

Problemet, när man undviker att hantera relationsprocessen, är att den tar sin tid oavsett om vi är medvetna om den eller inte.Ett illa fungerande team slösar bort mängder av tid i oändliga möten, missförstånd och ovilja att komma överens. Extra tydligt blir detta i förändringsprocesser, när rädsla och otrygghet hos människor gör att motståndet blir extra stort.

Det finns med andra ord en enorm potential i att utveckla samarbetsförmågan i team och organisationer, vilket också visat sig i både högre lönsamhet och innovationskraft hos företag med fokus på samarbetsförmåga, kultur och kunskapsintegrering. 

Om vi ska klara av dagens höga förändringstakt behöver vi utveckla en handlingskraftig och innovativ kultur, vilket grundas i vår förmåga att samarbeta.  

Basen för att uppnå ett väl fungerande samarbete är att träna och utveckla den emotionella intelligensen både hos individen och gruppen. Om du vill träna dig själv, dina medarbetare och team  är det fem olika områden som är viktiga att fokusera på:

  1. Öka självinsikten
  2. Utveckla förmågan till självreglering
  3. Utveckla förmågan till empati och medkänsla
  4. Öka den inre motivationen
  5. Utveckla förmågan att hantera relationer på ett kompetent sätt

Jag är Executive Coach, strateg och ängelinvesterare, som brinner för att hjälpa människor och företag att växa! Stöttar i ledningsarbetet samt coachar dig som ledare och ditt team i att utveckla samarbete och självledarskap. Vill du veta mer? Kontakta mig HÄR