Nya tidens organisationer kräver meningsfullhet och psykosocial trygghet

Att inte känna sig som en del av sammanhanget kan göra fysiskt ont. Och vilka resultat får en organisation ut av det?

Lars Lundström, Generalsekreterare på Friluftsfrämjandet och Eva  Eliasson har varit affärsbekanta i många år och under denna tid samarbetat kring ledarskap och organisationsutveckling. Vi är övertygade om att i en snabbföränderlig värld behövs kulturer där medarbetarna kan se möjligheterna och agera självständigt inom satta ramar och i given riktning. För att åstadkomma det krävs en känsla av meningsfullhet och psykosocial trygghet. Det handlar om att skapa en trygg och syftesdriven organisation.

SKAPA RESULTAT MED HJÄLP AV PSYKOSOCIALT TRYGGA OCH SYFTESDRIVNA ORGANISATIONER

Vad menar vi med en trygg och syftesdriven organisation?

Med syftesdriven menar vi en organisation som kommunicerar och agerar i enlighet med den grundläggande anledningen till varför verksamheten finns. Drivkraften är den nytta verksamheten gör varje dag – för sina kunder, anställda, ägare, samhället, världen etc.

Ofta uttrycks syftet i organisationens mission för företag, och ändamålet för organisationer i civilsamhället. Några exempel på företag och organisationer där missionen/ändamålet genomsyrar verksamheten och därmed kan betecknas som syftesdrivna är:
Spotify: ”Giving the world the right music at every moment.”
Sjöräddningssällskapet: “Vi är en ideell förening som räddar liv till sjöss"
Friluftsfrämjandet: “Vi främjar en aktiv fritid och därigenom verkar vi för Folkhälsa och Livsglädje”
Patagonia: ”We’re in business to save our home planet”

ETT INSPIRERANDEDE SYFTE ÄR EN STARK DRIVKRAFT MEN UTAN PSYKOSOCIAL TRYGGHET KOMMER DEN KRAFTEN INTE TILL SIN RÄTT

Hjärnforskningen visar att våra sociala behov tillhör överlevnadsbehoven. Hjärnans konstruktion är oerhört gammal och dess primära uppgift är att skydda oss. För 20 000 år sedan levde vi mer eller mindre oskyddade ute på savannen, då kunde vi inte klara oss om vi inte tillhörde en grupp.  När vi känner oss uteslutna från gruppen sätter hjärnans hotsystem igång, den psykologiska smärtan är så stark att den kan göra fysiskt ont – en smärta som rent konkret går att döva med smärtstillande piller. Vår energi fokuseras på överlevnad och vi mister förmågan till kognitivt tänkande, vilket är förutsättningen för att kunna samarbeta med andra. 

Varför är det viktigt just nu?

Utöver den generellt höga förändringstakten i både företag och samhället i stort, visar undersökningar att världen idag av många uppfattas som turbulent och politiskt instabil. Enligt Edelman Trust Barometer är det generella förtroendet för företag högre (56%) än för regeringar (47%). När vi känner ovisshet ökar behovet av tydlighet och att känna meningsfullhet.

Meningsfulla företag och organisationer uppfattas av sina intressenter som tankeledare i sin industri, de vill åstadkomma något för framtiden och de har värderingar jag tror på mm. De kännetecknas av fem faktorer: att vara ansvarstagande, visionära, trovärdiga, framtidssäkra och innovativa.

En grupp med psykologisk trygghet kännetecknas av hög tillit. Var och en delar med sig av erfarenheter och tar och ger utrymme i gruppen. Det ger utrymme för kreativitet då gruppmedlemmarna vågar uttrycka sina tankar och kommunicera halvfärdiga idéer. De kan både ta och ge kritik på ett bra sätt, vilket bidrar till färre missförstånd och ett effektivare samarbete. 

Detta tillsammans bygger handlingskraftiga och innovativa kulturer där medarbetarna kan se möjligheterna och agera självständigt inom satta ramar och i given riktning. Meningsfullheten skapar riktning och bygger upp vår inre motivation. Goda trygga relationer ger utrymme för kreativitet och effektivitet. Vi får en organisation med dynamiskt tankesätt, som utvecklas kontinuerligt och skickligt kan hantera förändringar.

Hur skapar man en trygg organisation som är syftesdriven?

Att skapa psykologisk trygghet handlar om att som ledare tydliggöra syfte, ramverk och mål och samtidigt skapa utrymme för sina medarbetare till en löpande dialog och reflektion i vardagen, digitalt eller öga mot öga – individuellt, i gruppen och i organisationen. Det handlar om att förstå de mänskliga drivkrafterna – att våga prata om och reflektera över våra värderingar, känslor och behov. Ett effektivt sätt att uppnå psykologisk trygghet är att varva specifika träningstillfällen med uppgifter i vardagen. Det lönar sig, både i näringslivet och i civilsamhället:

”Vi gick från känslan ’ont i magen’ till att ’vissla’ på väg till jobbet!" Detta var resultatet av arbetet med ett kundanpassat program omfattande självledarskap, målformulering och träning i emotionell intelligens hos en verksamhet inom finansiella sektorn. Programmet sträckte sig över ett halvår. Resultatet av den senaste medarbetarundersökningen visade att teamet hade bolagets mest motiverade medarbetare! Med både nöjdare kunder och bättre affärsresultat som en effekt av detta.

Friluftsfrämjandet, är en av Sveriges största Friluftsorganisationer, med fler än 7000 ideella ledare och nästan 110 000 medlemmar:
”Genom kvalitativ verksamhet, effektiv organisering, rätt positionering och en tydlig ändamålsdriven ledarskapsmodell så har Friluftsfrämjandet ökat antalet medlemmar med 35% mellan åren 2015 och 2019, detta efter en tidigare nedgångstrend i antal medlemmar sedan tidigt 80-tal.”

FÖR ATT SKAPA EN SYFTESDRIVEN OCH HANDLINGSKRAFTIG ORGANISATION BEHÖVER DU:

  1. Formulera ett tydligt syfte med verksamheten som skapar meningsfullhet för intressenterna
  2. Skapa utrymme för att säkerställa psykosocial trygghet i organisationen
  3. Tydliggöra ramverket - vision, mål, värdegrund, fokusområden etc
  4. Låta medarbetarna bestämma hur det ska gå till, vilka konkreta aktiviteter som ska göras för att uppnå målen och leva upp till syftet.


Satsa på allt ledarskap som tydliggör syfte och mål och skapa en psykosocialt trygg organisation (samarbete), då får du resultat. 

VI ÄR NYFIKNA PÅ DIG:
Vilket syfte har ni i din organisation? Hur skulle du beskriva er kultur? 
Kommentera gärna eller hör av dig för ett samtal.

Lars Lundström är generalsekreterare på Friluftsfrämjandet och har många års erfarenhet av ledarskap från roller inom både civilsamhället och näringslivet, bland annat som strategirådgivare/managementkonsult, digital entreprenör och reklambyrå-VD.
Du når honom på lars.goran.lundstrom@outlook.com eller 0739-739441 

Eva Eliasson

Jag är Executive Coach, strateg och ängelinvesterare, som brinner för att hjälpa människor och företag att växa! Stöttar i ledningsarbetet samt coachar dig som ledare och ditt team i att utveckla samarbete och självledarskap. Vill du veta mer? Kontakta mig HÄR