Vill du uppnå förändring på riktigt?

FÖretagskultur som förenar
engagemang och affär

VILL DU:
Omge dig med engagerade och motiverade medarbetare?

VILL DU:
Få med dig medarbetarna i arbetet med ökad digitalisering?

VILL DU:
Frigöra tid, spara kostnader
 och öka tillväxten?

KÄNNER DU IGEN DIG?
Du är ledare och övertygad om vikten av att få med dig medarbetarna för att lyckas digitalisera verksamheten
– och du vill något eller flera av följande:

  • skapa en inkluderande, kreativ och flexibel företagskultur med självgående medarbetare som trivs och presterar på topp
  • öka samarbetsförmågan och därmed också effektiviteten i verksamheten
  • hitta sätt att digitalisera de interna arbetsprocesserna
  • lära dig mer om hur du på ett effektivt sätt kan hantera motstånd och oro hos medarbetarna 
  • undvika/minska interna konflikter som tar onödigt mycket tid och sänker prestationen i teamet och verksamheten. 
  • hitta sätt att ta tillvara på varje medarbetares kompetens för att hinna med den höga förändringstakten på marknaden 
  • säkerställa att ni har en arbetsplats som lockar och behåller personer med rätt kompetens för verksamheten

DÅ HAR DU KOMMIT RÄTT


ERBJUDANDEN
Mobilisera, strukturera och agera

Hjärnforskningen visar att, för att vi människor ska känna engagemang och motivation är det fyra kriterier som behöver vara uppfyllda: syfte, tillhörighet, kompetens och självbestämmande.

Det har man tagit fasta på i digitalt mogna organisationer där företagskulturen präglas av inkludering, kreativitet och flexibilitet. För att bygga en inkluderande samarbetskultur i linje med verksamhetens riktning och affär behöver du mobilisera engagemang, arbeta enligt en strukturerad process och agera löpande i vardagen.

MOBILISERA ENGAGEMANG UTBILDNING & WORKSHOPS:

DIPLOMUTBILDNING ONLINE – LÄR DIG LEDA MED EQ OCH ANVÄNDA SCARF
ger dig verktyg och kunskap från senaste hjärnforskningen kring hur du kan effektivisera samarbetet och få med dig människor i förändring. Och inte minst hur du kan få ut det bästa av varje individ.
LÄS MER

WORKSHOPS  FÖR LEDARE, 
ONLINE ELLER PÅ PLATS
Upplägg och innehåll skräddarsys efter dina unika behov.

STRUKTURERAD PROCESS UTBILDNING & WORKSHOPS

UTBILDNING:CERTIFIERAD AKTIVERINGSAGENT
Lär dig aktivera engagemang  och samarbete som drivkraft i förändring med hjälp av en strukturerad process och digitalt processtöd.
LÄS MER

WORKSHOPS  FÖR LEDARE, 
ONLINE ELLER PÅ PLATS
Upplägg och innehåll skräddarsys efter dina unika behov.AGERA I VARDAGEN
LÖPANDE KONSTULTSTÖD

SKRÄDDARSYDDA RETAINERUPPLÄGG
Du får stöttning  i genomförandefasen med processledning, analys, rådgivning, design och facilitering av workshops mm. 
LÄS MERLadda ner denna guide och lär dig om VARFÖR det är viktigt med samarbetskultur, VAD aktivering innebär och vilka kriterier som du behöver ta hänsyn till för att lyckas få med dig medarbetarna samt HUR det går till. Denna unika metod baseras på den senaste hjärnforskningen och motivationsteorin Self Determination Theory (Deci & Ryan, University of Rochester)

VEM ÄR JAG?

Jag har gedigen erfarenhet av att processleda, utbilda och coacha ledare, ledningsgrupper och team i arbetet att genomföra bestående beteendeförändringar i linje med verksamhetens riktning och mål. Digitalt och analogt.

Vägen till att utveckla företagskulturer som förenar medarbetarengagemang med
verksamhetens affär
har gått från roller som marknadschef på digital byrå/IT-företag, förändringsledare i familjeägd verksamhet och strateg på kommunikationsbyrå. Det har givit mig möjligheten att jobba med ett brett spektrum av branscher, företag och verksamheter. Med mig har jag också ett stort intresse för hur människor fungerar och jag är mån om att skapa tydlighet såväl som delaktighet för att uppnå önskade resultat. Min övertygelse är att för att lyckas skapa en effektiv samarbetskultur och genomföra en transformation behöver vi börja med ledarna

Bakom mig har jag högskoleexamen inom både naturvetenskap och ekonomi samt utbildning inom digital innovation på Handelshögskolan i Stockholm och social psykologi på Wesleyan University. Jag är också utbildad coach och i personligt och närvarande ledarskap samt har med mig mångåriga studier och praktisk genomförande av upplevelsebaserad pedagogik, EQ-träning och Neuroledarskap.

LÄS MER

KUNDCASE

DUBBLA EFFEKTEN

Kombinera kraften i det personliga mötet på plats med de digitala möjligheterna att mäta, systematisera och skala upp. Det handlar inte om ”antingen eller” det handlar om ”både och”.

Länsförsäkringar Sörmland

Kultur- och teamutveckling

Resultat:
ökad arbetsglädje, initiativkraft och effektivitet


LÄS MER

Coompanion/
ASF-akademien

Ledarskapsprogram med uppföljande coachingsturné
”Det här var inte som jag tänkt mig…det var mycket bättre”


LÄS MER

Citat reklam- och produktionsbyrå

Kultur- och strategiaktivering

Resultat:
ökat antal strategiska affärer,förbättrat samarbete  och ökat medarbetarindex 

LÄS MER

CJ Järn

Styrelsearbete, verksamhets- och kulturutveckling

Resultat:
40% tillväxt och dubblerat aktieägarvärde på 2 år

LÄS MER

Scania

Stategiaktiveringpå världens största transportmässor

”The Best EverScania participation”


LÄS MER

SAGT AV KUNDER


Bra kombo av teori, praktik och övningar.


Från programutvärdering, Citat

Strukturerad, fin inspiration, skapade bra stämning!


Från programutvärdering, Coompanion, Hässleholm

Nu samarbetar teamet tillsammans och löser problemen. Allt har blivit mer effektivt!


Försäljningschef Bank, Länsförsäkringar

Det här var inte alls som jag tänkt mig….det var mycket bättre!


Verksamhetsledare, ASF i Röke

Det här programmet har varit så bra att jag bara ryser!


Försäljningschef Bank, Länsförsäkringar

Det som är mest fantastiskt är att man går ut från medarbetarmötena med MER ENERGI än innan - så var det inte förut!


CEO, läkemedelsföretag

Mycket relevant är ett understatement. Detta var ’ännu mer’


Från programutvärdering, Coompanion, Stockholm

Medarbetarindex visar en uppåtgående trend senaste halvåret


HR-chef, Nordic Morning

Väldigt roligt och intressant att introduceras i SCARF och momenten vi hade.


Avdelningschef, Naprapatklinik

Engagerad, lyssnar, får med folk i diskussionerna.


Från programutvärdering, Citat

Vi gruppchefer har blivit mer samspelta. Nu stöttar vi varandra på ett helt nytt sätt!


Gruppchef Kommunikation, Citat

Tänk vilken skillnad det är nu från när vi kom in på mötet och det var så dystert. Nu känns det så hoppfullt och det är mycket glädje.


Ledare, ASF i Växjö

Vi har ökat antalet strategiska affärer med 20%, vilket är högre än vår målsättning!


VD Citat

Det har varit värdefullt för mig att få sätta ord på de känslor jag har och bena ut vad som händer. Coachingen har hjälpt mig att komma till beslut om hur jag ska komma vidare med min verksamhet.


Verksamhetsansvarig, Itrim

Strålandekunskaper och pedagogik!


Från programutvärdering, Coompanion, Stockholm