Vill du uppnå förändring på riktigt?

Företagskultur som förenar
engagemang och affär

DÅ HAR DU KOMMIT RÄTT

Mobilisera, strukturera och agera

Vill du utveckla företagskulturen i samband med digitalisering av verksamheten? Då har du kommit rätt. Företagskulturen i digitalt mogna organisationer präglas av inkludering, kreativitet och flexibilitet. För att bygga en inkluderande företagskultur i linje med verksamhetens riktning och affär behöver du mobilisera engagemang, arbeta enligt en strukturerad process och agera löpande i vardagen. Med en företagskultur som förenar medarbetarnas engagemang med verksamhetens affär får du drivkraft framåt!

Sätt företagskulturen på agendan

Åratals av hjärn- och beteendeforskning, studier av vad som gör företag framgångsrika samt mätningar av engagemangets påverkan på resultatet, visar en och samma sak: företagskulturen är avgörande!

Omvärlden förändras i snabb takt. Många branscher transformeras allteftersom digitala teknologier förändrar konkurrensförutsättningarna för etablerade företag. Detta kräver handlingskraftiga och innovativa kulturer där medarbetarna kan se möjligheterna och snabbt hantera förändringar, vilket i sin tur ställer nya krav på ledarskap och effektivt samarbete. Grundläggande för att lyckas utveckla kulturen är att bottna i kunskapen från hjärnforskningen och studier av mänskligt beteende. 

Förstå spelet

När vi människor ska samarbeta pågår det alltid två processer. Den ena handlar om uppgiften som vi kommit samman för att lösa, den är vi oftast medvetna om och det är där vi lägger fokus. Den andra processen, som tenderar att vara mer omedveten, handlar om hur vi relaterar till varandra i gruppen och är grunden för tillit, trygghet, kreativitet mm. För att lyckas uppnå ett effektivt samarbete behöver vi kunna hantera båda processerna.

Öka prestation och kreativitet genom att skapa en inkluderande och innovativ kultur som tar tillvara på både individens och gruppens fulla potential. Lyft upp och prata känslor, värderingar och träna på att visa sårbarhet.

Om Eva

Eva har gedigen erfarenhet av att processleda, utbilda och coacha ledare, ledningsgrupper och team i arbetet att genomföra bestående beteendeförändringar i linje med verksamhetens riktning och mål.

Vägen till kultur och ledarskapsutveckling har gått från roller som marknadschef, byråstrateg och förändringsledare. Detta har givit henne möjligheten att jobba med ett brett spektrum av branscher, företag och verksamheter. Hon har högskoleexamen inom både naturvetenskap och ekonomi kompletterat med coachcertifiering och utbildning i social psykologi, personligt och närvarande ledarskap samt mångåriga studier och praktisk genomförande av upplevelsebaserad pedagogik, EQ-träning och NLP

Med en inneboende nyfikenhet och passion för utveckling utforskade Eva tidigt möjligheter med att kommunicera och skapa skalbarhet via internet. Idag använder hon både analoga och digitala metoder för att skapa inre motivation och engagemang.

LÄS MER

DUBBLA EFFEKTEN

Kombinera kraften i det personliga mötet på plats med de digitala möjligheterna att mäta, systematisera och skala upp. Det handlar inte om ”antingen eller” det handlar om ”både och”.

DUBBLA EFFEKTEN

Kombinera kraften i det personliga mötet på plats med de digitala möjligheterna att mäta, systematisera och skala upp. Det handlar inte om ”antingen eller” det handlar om ”både och”.

Vilken förändring står du inför just nu?

KULTUR – OCH STRATEGIAKTIVERING

Från motstånd till medskapande
Står ni inför en större förändring, kanske ökad digitalisering? Stöter du på motstånd när den nya strategin ska implementeras? Behöver du effektiva metoder och verktyg för att få mer engagemang och commitment?

Du får stöttning under hela processen med skräddarsydda program för just dina behov.


LÄS MER

UTVECKLA LEDARSKAPET OCH DIALOGEN MED MEDARBETARNA

Vill du få ut det bästa av varje individ? Vill du på ett enkelt sätt kunna mäta hur medarbetarna mår och vilken utvecklingspotential som finns?

Använd kunskaperna från hjärnforskningen och utveckla ett ledarskap som utgår från hur vi människor fungerar. LÄS MER

UTBILDNINGAR

CERTIFIERAD AKTIVERINGSAGENT
Lär dig aktivera engagemang som drivkraft i förändring.

LÄS MER


​DIPLOMUTBILDNING ONLINE – LÄR DIG LEDA MED EQ OCH ANVÄNDA SCARF
För dig som vill utveckla ditt ledarskap, effektivisera samarbetet i ditt team och förstå hur du får med dig människor. 

LÄS MER

KUNDCASE

Länsförsäkringar Sörmland

Kultur- och teamutveckling

Resultat:
ökad arbetsglädje, initiativkraft och effektivitet


LÄS MER

Coompanion/
ASF-akademien

Ledarskapsprogram med uppföljande coachingsturné
”Det här var inte som jag tänkt mig…det var mycket bättre”


LÄS MER

Citat reklam- och produktionsbyrå

Kultur- och strategiaktivering

Resultat:
ökat antal strategiska affärer,förbättrat samarbete  och ökat medarbetarindex 

LÄS MER

CJ Järn

Styrelsearbete, verksamhets- och kulturutveckling

Resultat:
40% tillväxt och dubblerat aktieägarvärde på 2 år

LÄS MER

Scania

Stategiaktiveringpå världens största transportmässor

”The Best EverScania participation”


LÄS MER

SAGT AV KUNDER


Bra kombo av teori, praktik och övningar.


Från programutvärdering, Citat

Strukturerad, fin inspiration, skapade bra stämning!


Från programutvärdering, Coompanion, Hässleholm

Nu samarbetar teamet tillsammans och löser problemen. Allt har blivit mer effektivt!


Försäljningschef Bank, Länsförsäkringar

Det här var inte alls som jag tänkt mig….det var mycket bättre!


Verksamhetsledare, ASF i Röke

Det här programmet har varit så bra att jag bara ryser!


Försäljningschef Bank, Länsförsäkringar

Det som är mest fantastiskt är att man går ut från medarbetarmötena med MER ENERGI än innan - så var det inte förut!


CEO, läkemedelsföretag

Mycket relevant är ett understatement. Detta var ’ännu mer’


Från programutvärdering, Coompanion, Stockholm

Medarbetarindex visar en uppåtgående trend senaste halvåret


HR-chef, Nordic Morning

Väldigt roligt och intressant att introduceras i SCARF och momenten vi hade.


Avdelningschef, Naprapatklinik

Engagerad, lyssnar, får med folk i diskussionerna.


Från programutvärdering, Citat

Vi gruppchefer har blivit mer samspelta. Nu stöttar vi varandra på ett helt nytt sätt!


Gruppchef Kommunikation, Citat

Tänk vilken skillnad det är nu från när vi kom in på mötet och det var så dystert. Nu känns det så hoppfullt och det är mycket glädje.


Ledare, ASF i Växjö

Vi har ökat antalet strategiska affärer med 20%, vilket är högre än vår målsättning!


VD Citat

Det har varit värdefullt för mig att få sätta ord på de känslor jag har och bena ut vad som händer. Coachingen har hjälpt mig att komma till beslut om hur jag ska komma vidare med min verksamhet.


Verksamhetsansvarig, Itrim

Strålandekunskaper och pedagogik!


Från programutvärdering, Coompanion, Stockholm