I förändring utmanas kulturen

En organisationskultur består av djupt rotade: värderingar, relationer, maktbalanser, status, rutiner och vanor.

Vad händer när vi utmanar det?

Vår inställning (eller Mindset) är av avgörande betydelse för att lyckas med en kulturförändring. Bara att byta ordet men till och kan vara en tankeväckare....

Eva Eliasson

Jag stöttar företag och organisationer att utveckla kulturen och att gå från ord till konkret handling med hjärnsmart förändringsledning. Vill du veta mer? Hör av dig! Kontaktuppgifter hittar du här.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: