Utveckla ledarskapet och dialogen med medarbetarna

SCARF – våra sociala behov som styr vårt beteende

Utveckla ledarskapet och dialogen med medarbetarna

SCARF – våra sociala behov som styr vårt beteende

Vill du utveckla ledarskapet och dialogen med medarbetarna – få ut det bästa av varje individ? Vill du på ett enkelt sätt kunna mäta hur medarbetarna mår och vilken utvecklingspotential som finns?

”Om jag inte får vara med så dör jag”

Att inte få tillhöra triggar starka känslor enligt tankemodellen SCARF

”Om jag inte får vara med så dör jag”

Att inte få tillhöra triggar starka känslor enligt tankemodellen SCARF

Använd kunskaperna från hjärnforskningen och utveckla ett ledarskap som utgår från hur vi människor fungerar. Forskningen visar att sociala hot, det vill säga att inte få tillhöra påverkar samma områden i hjärnan som fysiska hot – att inte få mat, vatten, skydd etc. För vår hjärna handlar våra sociala behov om överlevnad och de styr våra beteenden.

Eva är utbildad handledare i YESboxtalents verktyg som utgår från SCARF – tankemodell som gör dig medveten om de faktorer som är viktiga för att få alla medarbetare att prestera. Modellen är utvecklad av David Rock som är en av grundarna till NeuroLeadership Institute.Eva stöttar dig vid införandet av:


Eva stöttar dig vid införandet av:

YESbox Puls

En medarbetarundersökning som bygger på SCARF-modellen. Den visar om organisationen har en bra grundkultur och vilka områden vi behöver fokusera på för att få medarbetarna att må och prestera bättre i linje med verksamhetens riktning och mål. 

YESbox Samtal

Ett medarbetarsamtal som utgår från medarbetarnas egna värderingar, vilka tydligt också kan kopplas till verksamhetens mål och värdegrund för att bygga önskad kultur

Motivation och lyckosamma förändringar förutsätter att individerna  känner tilltro och kan agera i linje med sina värderingar.