OM EVA ELIASSONJag drivs av att skapa värde för företag och organisationer genom att sprida kunskap om hur man kan använda den mänskliga potentialen i verksamheten fullt ut

När jag gick ut som nybakad kemist från universitet i Linköping anade jag inte att jag idag 30 år senare skulle arbeta med ledarskap, aktivering och att utveckla innovativa och inkluderande kulturer. Det kanske kan låta som ett avgrundsdjup däremellan, men kanske inte ändå….

Kulturutveckling och strategiaktivering handlar i grunden om att skapa bestående beteendeförändringar och vårt beteende har sitt ursprung i våra känslor och instinkter, vilka i sin tur påverkas av kemiska signalsubstanser och hormoner….

… en kunskap som kommer väl till pass i arbetet med att processleda, utbilda och coacha ledare, team och organisationer.

Med en inneboende nyfikenhet och passion för utveckling utforskade jag tidigt möjligheter med att kommunicera och skapa skalbarhet via internet. Detta ledde mig under millennieskiftet in i IT-branschen och byråvärlden – en fascinerande och även mycket oorganiserad värld med en helt annan kultur än den jag då kom ifrån, vilket var den multinationella koncernen Unilever. Här i den ”nya världen” väcktes mitt stora intresse för hur vi människor fungerar i förändring, ledarskapets betydelse och vikten av ett effektivt samarbete.

Under åren har jag kompletterat kemistutbildningen med allt från högskoleexamen i marknadsekonomi till utbildning i digital innovation, social psykologi, coaching, närvarande ledarskap och mindfulness. Detta har jag kombinerat med mångåriga egna studier och praktiskt genomförande av upplevelsebaserad pedagogik, EQ-träning och NLP. 

Vägen till kulturutveckling och ledarskapsutbildning har gått från roller som marknadschef, byråstrateg och förändringsledare. Detta har givit mig möjligheten att få jobba med många olika ledare, ledningsgrupper och team i ett brett spektrum av branscher, företag och verksamheter.

Att vara med och öka tillväxten, effektiviteten och attraktionskraften hos företag och verksamheter genom att höja arbetsglädjen och förmågan till effektivt samarbete, känns som en ynnest och stor glädje!

Vill du skapa en SAMARBETSKULTUR SOM Förenar medarbetarengagemang med verksamhetens affär? 

Vill du omge dig med engagerade och motiverade medarbetare? Få med dig medarbetarna i arbetet med ökad digitalisering? Frigöra tid och göra stora kostnadsbesparingar? Hör av dig! Kontaktuppgifter hittar du HÄR