OM EVA ELIASSON”Att vara med och öka tillväxten, effektiviteten och attraktionskraften hos företag och verksamheter genom att höja arbetsglädjen och förmågan till effektivt samarbete, känns som en ynnest och stor glädje!”

När Eva gick ut som nybakad kemist från universitet i Linköping anade hon föga att hon idag 30 år senare skulle arbeta med ledarskap, aktivering och att utveckla innovativa och inkluderande kulturer. Det kanske kan låta som ett avgrundsdjup däremellan, men kanske inte ändå….

Kulturutveckling och strategiaktivering handlar i grunden om att skapa bestående beteendeförändringar och vårt beteende har sitt ursprung i våra känslor och instinkter, vilka i sin tur påverkas av kemiska signalsubstanser och hormoner….

… en kunskap som kommer väl till pass i arbetet med att processleda, utbilda och coacha ledare, team och organisationer.

Med en inneboende nyfikenhet och passion för utveckling utforskade Eva tidigt möjligheter med att kommunicera och skapa skalbarhet via internet. Detta ledde henne under millennieskiftet in i IT-branschen och byråvärlden – en fascinerande och även mycket oorganiserad värld med en helt annan kultur än den hon då kom ifrån, vilket var den multinationella koncernen Unilever. Här i den ”nya världen” väcktes hennes stora intresse för hur vi människor fungerar i förändring, ledarskapets betydelse och vikten av ett effektivt samarbete.

Under åren har Eva kompletterat kemistutbildningen med allt från högskoleexamen i marknadsekonomi till utbildning i social psykologi, coaching, närvarande ledarskap och mindfulness. Detta har hon kombinerat med mångåriga egna studier och praktiskt genomförande av upplevelsebaserad pedagogik, EQ-träning och NLP. 

Vägen till kultur och ledarskapsutveckling har gått från roller som marknadschef, byråstrateg och förändringsledare. Detta har givit henne möjligheten att få jobba med många olika ledare, ledningsgrupper och team i ett brett spektrum av branscher, företag och verksamheter.

Eva drivs av att bidra till en humanare värld genom att skapa ett humanare affärsliv.

Vill du ha stöttning i en förändrings- eller utvecklingsprocess?

Det kan handla om allt från att skapa samsyn kring värderingar, vision och mål i ledningsteam till att skapa delaktighet och drivkraft i hela organisationen. Hör av dig! Kontaktuppgifter hittar du HÄR